Sklep dosgardenias.pl jest własnością firmy Dos Gardenias S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński z siedzibą w Michałowicach (05-816) przy ul. 3 Maja 40, identyfikującą się numerami NIP 534-20-96-425 oraz REGON 016236049 i prowadzącą działalność kwiaciarni i sklepu z winem Wine&Roses w lokalach użytkowych w Warszawie przy ul. Bagatela 14 (Plac Unii Lubelskiej) oraz ul. Wierzbowa 9/11 (Plac Teatralny), czynnych w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 – 20:00, sobota 9:00 – 19:00, niedziela 10:00 – 16:00.

1. Dos Gardenias prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terenie Warszawy i bezpośrednio graniczących z nią miejscowości. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.dosgardenias.pl, przez telefon lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży, zlokalizowanym w Warszawie (00-585) przy ul. Bagatela 14 (Plac Unii Lubelskiej).
2. Dostawy kwiatów poza granice administracyjne Warszawy i miejscowości bezpośrednio z nią graniczące, realizowane są przez lokalne kwiaciarnie partnerskie.
3. Warunki wysyłki produktów poza granice administracyjne Warszawy, ustalane są między Zamawiającym a przedstawicielem Dos Gardenias w trybie indywidualnym, co każdorazowo poprzedza przyjęcie zlecenia do realizacji.
4. Dostawa realizowana na terenie Warszawy jest objęta dodatkową opłatą za doręczenie wysokości 20 PLN brutto, którą Zamawiający pokrywa na etapie składania Zamówienia.
5. Zamawiający może skorzystać z bezpłatnej opcji odbioru osobistego zamówionych produktów w jednym z punktów stacjonarnych kwiaciarni, w godzinach jego otwarcia. Przedmiot zamówienia zostanie przygotowany z najwyższą starannością na porę deklarowaną na etapie składania zamówienia i wydany Okazicielowi na podstawie dowodu zakupu.
6. Dowód zakupu, opatrzony indywidualnym numerem zamówienia, przeznaczony jest do wyłącznej dyspozycji osoby składającej Zamówienie.
7. Dos Gardenias zobowiązuje się do przechowania w optymalnych warunkach nieodebranego przedmiotu zamówienia, którego co najmniej jeden komponent stanowi składnik florystyczny (żywy) przez 2 dni od momentu deklarowanego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Brak odbioru przedmiotu zamówienia w terminie deklarowanym na etapie składania zamówienia, uniemożliwia Zamawiającemu wnoszenie reklamacji, w tym prawnych roszczeń finansowych oraz materialnych wobec spółki Dos Gardenias S.C., z tytułu nie wywiązania się z umowy sprzedaży lub świeżości kwiatów tj. żywych komponentów przedmiotu zamówienia.
9. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez Dos Gardenias produkty. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez Dos Gardenias przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się.
10. Dos Gardenias zastrzega sobie prawo do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Odbiorcą na każdym etapie realizacji przesyłki, w szczególności przed przekazaniem zawartości przesyłki kurierowi, celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że Zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z Odbiorcą w treści zamówienia.
11. Jeżeli kurier nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym w Zamówieniu adresem, podejmie próbę skontaktowania się z Zamawiającym lub Odbiorcą, celem znalezienia kompromisowego rozwiązania dostawy przesyłki.
12. Dos Gardenias zastrzega sobie prawo do pozostawienia przesyłki w miejscu wskazanym przez Odbiorcę.
13. Jeżeli kurier nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym w Zamówieniu adresem i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Odbiorcy, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem
14. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
15. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Dos Gardenias zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. Dos Gardenias nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych Odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności Zamawiającego lub nieobecności Odbiorcy pod podanym adresem.
16. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i pozytywnej weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych przez Dos Gardenias form płatności.
17. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia.
18. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności przez Zamawiającego są warunkami koniecznymi do skutecznej realizacji Zamówienia przez Dos Gardenias.
19. Zamówienia złożone za pośrednictwem dosgardenias.pl realizowane są w ramach ustalonego harmonogramu godzin pracy stacjonarnego punktu sprzedaży kwiatów tj. poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00, sobota 9:00 – 19:00, niedziela, święta i dni ustawowo wolne 10:00 – 16:00, lecz terminie dostawy nie krótszym jak 2h od momentu zarejestrowania zlecenia przez Dos Gardenias. Rejestracja zleceń następuje w godzinach pracy stacjonarnego punktu sprzedaży.
20. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację.
21. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone pisemnie w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
22. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu kwiatów i upominków w jednej przesyłce przez kuriera muszą zostać zgłoszone do Dos Gardenias pisemnie w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia.
23. Dos Gardenias zastrzega sobie prawo do zastąpienia maks. dwóch komponentów bukietu, rośliny ozdobnej lub kosza z upominkami, innymi kwiatami i dekoracjami o podobnej jakości i wyglądzie, gwarantującymi uzyskanie możliwie najwyższego stopnia podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl i kolorystyka) oraz zachowanie preferowanego terminu dostawy.
24. Dos Gardenias zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
25. Dos Gardenias S.C., właściciel serwisu internetowego dosgardenias.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).
26. Dosgardenias.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
27. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Dos Gardenias S.C..
28. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie dosgardenias.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
29. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej dosgardenias.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
31. Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Transferuj.pl. Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń płatności jak choćby 128 bit SSL.
32. Regulamin określa zasady zakupów w dosgardenias.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Close Moje zamówienie

Ostatnio oglądane

Close
Close

Close
Menu główne
KATEGORIE